Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρακάτω κείμενο σχετικά με τον τρόπο που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες κατά την επίσκεψής σας στο e-fairy.gr. Το e-fairy.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρακάτω όρους οι οποίοι θα εμφανίζονται πάντα στη σελίδα αυτή προς ενημέρωση των επισκεπτών του. Με την επίσκεψή σας στο e-fairy.gr δηλώνετε αυτόματα ότι αποδέχεστε τα παρακάτω αναφερόμενα.

Αρχεία αναγνώρισης (Cookies)
Τα cookies είναι μικρής χωρητικότητας αρχεία τα οποία ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας κατά την επίσκεψη σας στο e-fairy.gr και η ύπαρξη τους είναι απαραίτητη κατά την αποστολή των παραγγελιών σας και την εύρυθμη λειτουργία των σελίδων του ιστοτόπου. Το περιεχόμενο των cookies αποτελείται από μη προσωπικά δεδομένα όπως οι σελίδες που έχετε επισκεφθεί, ο χρόνος παραμονής σας σε αυτές και άλλα τα οποία είτε επιτρέπουν την στατιστική ανάλυση των επισκέψεων είτε την διατήρηση κάποιων επιλογών σας ώστε να μην απαιτείται η εισαγωγή αυτών κάθε φορά που επισκέπτεστε το e-fairy.gr. Ο υπολογιστής σας θα πρέπει να διαθέτει τέτοιες ρυθμίσεις ώστε η αποδοχή των cookies να είναι ενεργοποιημένη τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας στο e-fairy.gr

Προσωπικά Δεδομένα
To e-fairy.gr συλλέγει και φυλάσσει μόνο τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δίνονται από εσάς κατά την αποστολή μίας ή περισσότερων παραγγελιών ή κατά την δημιουργία ενός προσωπικού λογαριασμού με σκοπό την μελλοντική αποστολή μίας ή περισσότερων παραγγελιών. Τα δεδομένα αυτά είναι μόνο όσα είναι απαραίτητα για την επεξεργασία και διεκπεραίωση των παραγγελιών. Το σύνολο των διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών θα γίνεται βάσει του Νόμου περί «Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (Νόμος 2472/1997) και των σχετικών διατάξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν, μεταβιβαστούν ή μεταπωληθούν σε καμία περίπτωση εκτός από αυτές τις οποίες προβλέπει ο Νόμος.

Ασφάλεια παραγγελιών
To e-fairy.gr δεν συλλέγει, επεξεργάζεται ή φυλάσσει στοιχεία τα οποία σχετίζονται με την ολοκλήρωση της πληρωμής των παραγγελιών σας (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, CVV κ.λ.π.). Η διαδικασία αυτή εκτελείται σε σελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας ή του ιδιωτικού παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών η οποία χρησιμοποιεί τα πλέον αξιόπιστα και ασφαλή συστήματα κρυπτογράφησης των δεδομένων.