Μπορούν τα τρία γουρουνάκια να διδάξουν Αγγλικά;

413bb44fe3ce5220564f96fd5fabdf10

Φυσικά! Αυτοί οι τρείς ροζ χαρακτήρες δεν τρέχουν μόνο να σωθούν από τον κακό λύκο…

 

Η φράση «Μια φορά κι έναν καιρό…» ίσως είναι η πιο αγαπημένη όλων των παιδιών. Τα παραμύθια ως αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής μας ηλικίας μπορούν όχι μόνο να διασκεδάσουν, αλλά και να βοηθήσουν με ευχάριστο τρόπο στην εκμάθηση μιας γλώσσας. Σύμφωνα με την Gail Ellis του Βρετανικού Συμβουλίου, συσσυγγραφέα ενός εγχειριδίου αφήγησης για δασκάλους αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα εικονογραφημένα παραμύθια παρέχουν μια ιδανική πηγή βοήθειας για τα παιδιά που μαθαίνουν Αγγλικά. Η γλώσσα παρουσιάζεται μέσα από ένα οικείο περιβάλλον, ενώ οι εικόνες υψηλής ποιότητας ενισχύουν την αφήγηση και βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τη γλώσσα καλύτερα, καθώς επίσης και να εκτιμήσουν την τέχνη ανακαλύπτοντας διαφορετικά στυλ εικονογράφησης.

Τα παραμύθια μπορούν να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για μια ευρεία ποικιλία δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας των παιδιών. Δίνουν επίσης κίνητρο, καθώς ασκούν τη φαντασία των παιδιών και προσελκύουν διαφορετικά ενδιαφέροντα και μορφές μάθησης. Η αφήγηση μιας ιστορίας είναι μια κοινωνική εμπειρία που μοιράζεται και προκαλεί γέλιο, θλίψη, ενσυναίσθηση, ενθουσιασμό και προσμονή, ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι τα παραμύθια μαθαίνουν στα παιδιά να απολαμβάνουν την εκμάθηση γλωσσών και να εκτιμούν τη λογοτεχνία.

Η επέκταση της διδασκαλίας των αγγλικών σε όλο τον κόσμο σε ολοένα και νεώτερες ηλικίες και η διαφοροποίηση της πολιτικής από τη μία χώρα στην άλλη σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε τάξεις παιδιών με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και διαφορετικά επίπεδα αγγλικών. Τα παραμύθια  βοηθούν τους δασκάλους να ικανοποιήσουν τις διάφορες ανάγκες, καθώς όλα τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν το γενικό νόημα μιας ιστορίας με τη βοήθεια των τεχνικών αφήγησης και των ωραίων εικονογραφήσεων. Κάθε παιδί μπορεί να ανταποκριθεί ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο και τη γνωστική του ικανότητα.

Όλοι οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω της πετυχημένης αφήγησης, το κλειδί της οποίας είναι η κατάλληλη ιστορία για τη γλωσσική και γνωστική ικανότητα των παιδιών. Μπορεί οι μαθητές να έχουν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με τη δεύτερη γλώσσα τους, αλλά εξακολουθούν να έχουν ιδέες, έννοιες και φιλοδοξίες σχετικές με την αναπτυξιακή ηλικία τους. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τα κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επιλέξουν παραμύθια, όπως το επίπεδο, το θέμα και το κίνητρο. Μόλις διαλέξουν ένα παραμύθι, θα πρέπει να αναλύσουν τις δυνατότητές του για την συγκεκριμένη τάξη και να προετοιμάσουν μια σειρά από καθήκοντα με δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αφήγηση. Είναι σημαντικό τα παιδιά να ξέρουν στην αρχή του μαθήματος ποιά θα είναι η έκβαση, π.χ. παρουσίαση μιας ιστορίας, μια εργασία, χειροτεχνία, σχεδιασμός δικού τους βιβλίου κ.ο.κ. Αυτό δίνει κίνητρο στα παιδιά να είναι προσηλωμένα στον σκοπό τους.

Η ανάγνωση ενός παραμυθιού απαιτεί προετοιμασία. Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το βιβλίο, τη διάταξή του, τις εικονογραφήσεις και την ιστορία. Χρειάζεται να κάνουν εξάσκηση διαβάζοντας δυνατά αρκετές φορές πριν το διαβάσουν στην τάξη, ώστε να μπορούν να αποδώσουν την ιστορία με αυτοπεποίθηση, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνικών αφήγησης, όπως την επισήμανση των εικονογραφήσεων, τον σχολιασμό, την ερώτηση και την ενθάρρυνση των παιδιών να προβλέψουν και να επαναλάβουν. Άλλες τεχνικές περιλαμβάνουν την παύση στο σωστό χρόνο, τη μεταβολή του τόνου ή της έντασης της φωνής και τη χρήση χειρονομιών, εκφράσεων και ηχητικών εφέ.

Το θαύμα των παραμυθιών είναι ότι πάντα υπάρχουν νέοι τίτλοι χωρίς αυτό να σημαίνει πως παραβλέπουμε τους παλιούς κλασικούς. Υπάρχει ατελείωτος κατάλογος από τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαλέξουν ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μικρών τους μαθητών. Τα παραμύθια είναι μεταδοτικά και μόλις αρχίσετε να τα χρησιμοποιείτε, θα είναι δύσκολο να επιστρέψετε στα πιο συμβατικά υλικά διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας…….«Θα ζήσουν αυτοί καλά και οι μικροί μαθητές ακόμα καλύτερα»!

(Το άρθρο αυτό βασίστηκε στην σελίδα https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-teach-children-english-using-illustrated-storybooks).