Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας και Παραγγελιών

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρακάτω κείμενο σχετικά με τους όρους χρήσης του e-fairy.gr και των παραγγελιών που θα δέχεται από εσάς. Το e-fairy.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρακάτω όρους οι οποίοι θα εμφανίζονται πάντα στη σελίδα αυτή προς ενημέρωση των επισκεπτών του. Με την επίσκεψή σας στο e-fairy.gr δηλώνετε αυτόματα ότι αποδέχεστε τους παρακάτω αναφερόμενους όρους στο σύνολό τους.

Xρήση του Περιεχομένου του e-fairy.gr – Αποποίηση Ευθύνης
Όλοι οι συντελεστές του e-fairy.gr έχουνε φροντίσει ώστε η παρουσίαση των προϊόντων του να γίνεται με όσο το δυνατόν ολοκληρωμένο τρόπο. Το σύνολο των στοιχείων τους προέρχονται από τους αντίστοιχους εκδότες ή/και προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται το e-fairy.gr και διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό πιστότητας. Ωστόσο η εικόνα του εξώφυλλου βιβλίων ή η εικόνα άλλων προϊόντων (ή άλλα στοιχεία αυτών), ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική και για το λόγο αυτό θα πρέπει να θεωρείται ώς ενδεικτική. Το σύνολο ή τμήμα των στοιχείων τους ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό πάντα την πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωσή σας. Το e-fairy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται. Το e-fairy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την περιορισμένη ή αδυναμία χρήσης των ιστοσελίδων που εμφανίζονται κάτω από το όνομα e-fairy.gr συμπεριλαμβανομένου και οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη του. Το e-fairy.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την περιορισμένη ή αδυναμία χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών που χρησιμοποιεί μέσω της τράπεζας ή του ιδιωτικού φορέα ή την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς προκληθεί από την χρήση του συστήματος αυτού. Ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις στις τιμές επιλεγμένων ή του συνόλου των προϊόντων ενδέχεται να περιορίζονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή πρόσωπα ή και να ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι περιορισμοί αυτοί, σε κάθε περίπτωση, θα αποτυπώνονται στην περιγραφή ή τα σχόλια των επιλεγμένων ή του συνόλου των προϊόντων αυτών.
Απαγορεύεται αυστηρώς με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο η αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση του συνόλου ή τμήματος του περιεχομένου του e-fairy.gr το οποίο προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη της Ελληνικής ή διεθνούς νομοθεσίας. Τα εμπορικά σήματα τρίτων εταιριών που εμφανίζονται με οποιονδήποτε τρόπο στα πλαίσια των σελίδων του e-fairy.gr αποτελούν ιδιοκτησία των τρίτων εταιριών. Το σήμα του e-fairy.gr αποτελεί ιδιοκτησία του και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του από τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.
Η τοποθέτηση παραγγελιών μέσω του e-fairy.gr απαγορεύεται από ανήλικα άτομα.

Τιμολόγηση Προϊόντων – Τρόποι Πληρωμής – Αποστολή Προϊόντων
Όλες οι τιμές που αναγράφονται στο e-fairy.gr είναι τιμές λιανικής πώλησης στις οποίες έχει υπολογισθεί ο Φ.Π.Α. Το e-fairy.gr διατηρεί το δικαίωμα προσφοράς χαμηλότερης τιμής από την αναγραφόμενη σε περιπτώσεις μαζικών παραγγελιών για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται εξατομικευμένα είτε μέσα από τις σελίδες του είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα προκύπτει από την επιβάρυνση της συνολικής αξίας των προϊόντων με τα έξοδα αποστολής ή άλλα (π.χ. έξοδα συσκευασίας, έξοδα ασφάλειας κ.λ.π.) για τα οποία θα ενημερώνεστε άμεσα και με λεπτομέρειες πριν από την τοποθέτηση της κάθε μίας παραγγελίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης κάθε παραγγελίας δηλώνετε αυτόματα ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την χρέωση σας με το τελικό ποσό που έχει προκύψει.
Η πληρωμή του τελικού ποσού γίνεται με χρέωση πιστωτικής κάρτας μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών της τράπεζας ή του ιδιωτικού φορέα με τους οποίους το e-fairy.gr συνεργάζεται. Η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών δεν γίνεται άμεσα από το e-fairy.gr αλλά μέσω των εκάστοτε ιστοσελίδων της τράπεζας ή του ιδιωτικού φορέα οι οποίοι διεκπεραιώνουν την διαδικασία των ηλεκτρονικών πληρωμών. Κατά τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών ενδέχεται να υπάρχουν επιπλέον επιβαρύνσεις υπέρ της τράπεζας ή του ιδιωτικού φορέα για τις οποίες το e-fairy.gr δεν είναι δυνατόν να σας ενημερώνει ούτε φέρει ευθύνη για το ύψος αυτών και κατά συνέπεια θα πρέπει πριν τοποθετήσετε μία ή περισσότερες παραγγελίες να γνωρίζετε για την ύπαρξη και το ύψος των επιβαρύνσεων αυτών. Ολοκληρωμένη θεωρείται μία παραγγελία μόνο κατα την περίπτωση επιβεβαίωσής της μέσα από τις σελίδες του e-fairy.gr ή/και την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Σε κάθε περίπτωση το e-fairy.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει μία ή περισσότερες παραγγελίες οπότε και θα επιστρέψει το ποσό που τυχόν έχει εισπραχθεί. Η αποστολή των προϊόντων γίνεται με συμβατικό ταχυδρομείο στην περίπτωση μεμονωμένων παραγγελιών ή με ιδιωτική εταιρία μεταφορών (courier) στην περίπτωση μαζικών παραγγελιών. Η παράδοση αυτών γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον εκάστοτε πελάτη στα στοιχεία παράδοσης τα οποία ενδέχεται να είναι διαφορετικά από αυτά της χρέωσης. Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων είναι από 5-10 εργάσιμες ημέρες. Ωστόσο ο χρόνος παράδοσης μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 10 εργάσιμων ημερών για τον οποίο το e-fairy.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

Επιστροφή Προϊόντων – Ακύρωση Παραγγελίας
Προκείμενου να εξυπηρετηθείτε στο μέγιστο δυνατόν βαθμό σας παρακαλούμε κατά την παράδοση της παραγγελίας σας να ελέγχετε την κατάσταση των προϊόντων έτσι ώστε να διαπιστώσετε τυχόν προβλήματα σε αυτά όπως σημαντικές φθορές ή/και την αποστολή λανθασμένων προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εντός τριών ημερών από την παράδοση για να σας τα αντικαταστήσουμε χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες επιστροφής των προϊόντων αυτών η ευθύνη της οποίας βαρύνει εσάς. Σε περίπτωση παρέλευσης τριών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας ή της μη επιστροφής των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβετε τότε η επιστροφή δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
Ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατόν να γίνει εντός 24 ωρών από την στιγμή τοποθέτησης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας με την προϋπόθεση ότι θα μας ενημερώσετε έγκαιρα για την επιθυμία σας ακύρωσης.